Na haar SPH-opleiding werkte Manouk (29) voor allerlei doelgroepen. Daklozen,  vrouwen, jonge moeders met een licht verstandelijke beperking en jongeren passeerden de revue.  Manouk: “Ik heb ook een jaar in Thailand in de zending gewerkt, om vrouwen te helpen uit de prostitutie te stappen.” Tijdens die periode ontdekt ze de waarde van het meer betrekken van God in het werk, om te bidden met en voor mensen. Weer aan de slag bij haar oude werkgever mist ze het om samen met het team zo in het werk te staan en ze gaat op zoek naar werk bij een christelijke zorgorganisatie. Bij De Ark, een project van Profila Zorg in samenwerking met De Hoop ggz in Dordrecht voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek, vindt ze in 2017 haar plek als begeleider.

Ook begeleiding en behandeling

Manouk: “Ik haal energie uit het werken met mensen met complexe problematiek. Regelmatig komt het voor dat deze mensen fors zijn vast gelopen in de maatschappij en dat niemand meer echt naar hen omkijkt. Ik wilde graag weer voor en met deze doelgroep werken, ik houd gewoon van deze mensen. Ik vind het mooi om samen met hen te achterhalen waar op dat moment een probleem zit en om daar met hen mee aan de slag te gaan. Die werkelijke problematiek is vaak niet direct op de voorgrond zichtbaar.” Bij De Ark is oog voor de verschillende facetten die invloed hebben op de situatie van de bewoners, zoals de verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. Manouk: “De Ark biedt daarbij niet alleen onderdak en opvang, maar we zetten ook begeleiding en behandeling in. We gaan naast de bewoner staan en proberen samen meer inzicht te krijgen, zodat de bewoner stapje voor stapje vooruit gaat.“

Verdiepen

Uit ervaring weet Manouk hoe belangrijk het is je te verdiepen in de wereld van de bewoner. “Pas wilde een bewoner heel graag naar Rotterdam, maar het was niet wijs hem daar alleen naar toe te laten gaan. Ik ben met hem meegegaan en tijdens die dag zag ik zijn werkelijke gezicht en leerde ik hem veel beter kennen. Zoiets kan ik weliswaar niet dagelijks doen, maar door dat bezoek is onze band aanzienlijk gegroeid.”

Uitdaging

De Ark bestaat nu anderhalf jaar en is nog volop in ontwikkeling. “Werken bij De Ark is op meer manieren uitdagend. Het is niet altijd makkelijk om hier te werken, dat is nu eenmaal zo. Tegelijk heb je alle ruimte om mee te werken aan het verder op poten zetten van het traject. Als je er - net als ik – van geniet om elke dag weer opnieuw creatief te bedenken hoe je een bewoner kan benaderen en hem weer een stap verder kan helpen, dan is De Ark misschien wel de juiste werkplek voor je.”

Interesse? Klik hier voor onze vacatures