Over ons

Profila Zorggroep is een landelijke zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen. We bieden diverse vormen van zorg aan: ambulante ondersteuning, woonzorg, (dag)behandeling en werk. Dit doen we in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. De medewerkers delen een passie: vanuit een christelijke identiteit bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van kwetsbare mensen in de samenleving. De Profila Zorggroep bundelt de krachten van Profila Zorg, EBC-Zorg, Grip op je leven en Kansrijk Wonen.

Profila Zorg begeleidt mensen met een beperking, een autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek zo dat ze hun weg in het leven kunnen vinden. Bij EBC Zorg draait het om herstel voor mensen die door (psychische) problemen zijn vastgelopen. Stichting Grip op je leven leert kwetsbare mensen inzicht te krijgen in hoe ze zélf grip op hun leven kunnen krijgen en behouden. Kansrijk Wonen heeft verschillende huizen waar jongeren tijdelijk kunnen verblijven om met een steuntje in de rug te leren om zelfstandig te wonen.

EBC Zorg

Kansrijk Wonen

Profila Zorg

Grip op je leven