Wat wij doen

De Profila Zorggroep is de koepel van vier zelfstandige stichtingen die waar mogelijk met elkaar samenwerken en één servicecentrum delen.

Alle stichtingen zijn opgericht om werkzaam te zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving. We doen dit vanuit een christelijke levensovertuiging voor christenen en niet christenen.

Voor meer informatie kun je terecht op de websites van de stichtingen

Profila Zorg  biedt zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Daarnaast worden mensen begeleid die met Justitie in aanraking zijn geweest. Dit gebeurt in een woonlocatie of in de thuissituatie.

www.profilazorg.nl

EBC Zorg biedt op professionele wijze hulp aan (jong-)volwassenen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. EBC Zorg biedt begeleiding zowel ambulant als in een woonsetting

www.ebczorg.nl

Grip op je leven helpt kinderen en (jong) volwassenen met een zorgvraag weer grip te krijgen op hun leven. De rust van de natuur, het omgaan met dieren en de beweging in sport en spel zorgen ervoor dat de sociale en fysieke vaardigheden van de deelnemers groeien.

Grip werkt ook voor het (speciaal) onderwijs en heeft dagbesteding in de vorm van bos- en tuinonderhoud.

www.stichtinggripopjeleven.nl

Kansrijk Wonen biedt tijdelijke huisvesting voor jonge mensen die zelfstandig willen wonen. Elke jongere wordt begeleid door een coach bij praktische zaken, zoals ondersteuning financiën, relaties en vrijheidsbesteding.

www.kansrijk-wonen.nl